ATPL (A)

Dopravné lietadlo

Našou hlavnou zásadou je kvalita a efektivita leteckého výcviku, ktorý vo Vás vybuduje dobrý základ pre náročné povolanie dopravného pilota. Na tomto základe bude postavený Váš ďalší profesný rast, ktorý už bude zabezpečovať letecký dopravca. Úspešný štart Vašej kariéry začína práve základnými návykmi, ktoré zabezpečia úspešné zvládnutie výberového konania do leteckej spoločnosti a následného nadstavbového výcviku. Naše skúsenosti potvrdzujú správnosť našich výcvikových metód, ktoré upravujeme na základe požiadaviek leteckých dopravcov.

Chcem sa prihlásiť

Dopravný pilot letúnov

 

PPL (A)

stupeň 1

PIC CC - Pilot in Command Cross Country

stupeň 2

VFR Night

stupeň 3

IR - Instrument Rating

stupeň 4

MEP - Multi-Engine Piston

stupeň 5

CPL - Commercial Pilot Licence

stupeň 6

ATPL - Airline Transport Pilot Licence

stupeň 7

VFR komunikácia

IFR komunikácia

Základy letu

Rádionavigácia

Letecké právo a postupy ATC

Prístroje

Hmotnosť a vyváženie lietadiel

Výkonnosť lietadiel

Meteorológia

Ľudská výkonnosť

Prevádzkové postupy

Všeobecná navigácia

Plánovanie a monitorovanie letu

Draky a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie

Je základnou licenciou nevyhnutnou pre štart kariéry dopravného pilota.

Oprávňuje držiteľa samostatne riadiť jednomotorové lietadlo na ktoré má príslušný typový výcvik.

Je kapitolou leteckého výcviku zameranou na navigačné lety po krajine vykonávané v rámci Slovenska, ale aj ďalších krajín ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko a pod. Navigačné lety sú prevažne plánované do riadených priestorov a na väčšie domáce čí medzinárodné letiská.

Nočný výcvik podľa pravidiel letu za viditeľnosti je vykonávaný výhradne na letiskách s adekvátnym vybavením. Táto časť výcviku je nevyhnutná pre všetkých profesionálnych pilotov.

Modul určený k výcviku pilotov na lety podľa prístrojov. Tvorí jednu z najdôležitejších a najnáročnejších častí vo výcviku dopravného pilota. Tento modul zahrňuje teoretický výcvik, výcvik vykonávaný na letovom simulátore a praktický výcvik.

Poskytuje pilotovi rozšírenie úrovne spôsobilosti na viacmotorové letúne vybavené piestovými motormi. Výcvik zahrňuje pilotovanie lietadla s dvoma pracujúcimi motormi a pilotovanie s vysadením jedného z motorov. Rovnako ako v IR aj táto časť výcviku sa delí na teoretickú časť a letovú časť.

Výcvik a získanie kvalifikácie CPL oprávňuje pilota pôsobiť v obchodnej leteckej prevádzke. Umožňuje mu pôsobiť ako veliteľ lietadla jednopilotných lietadiel, alebo ako first officer viacpilotného lietadla, prípadne ako letecký inštruktor.

Je preukazom spôsobilosti dopravného pilota letúnov. Podmienkou k jeho získaniu je úspešné absolvovanie testov na Leteckom úrade.

 

Na rozdiel od predchádzajúcich blokov je tento zameraný iba na teoretickú výuku. Minimálny vek pre začatie teoretickej výuky je 17 rokov. Výuka prebieha vo forme prednášok pomocou našich profesionálnych lektorov a následne je doplnená o samoštúdium.

 

Teória tvorí 650 hodín a zahŕňa kapitoly z nasledujúcich predmetov:

Ikona PPL (A)
Ikona Cross Country
Ikona VFR Night
Ikona Multi-Engine Piston
Ikona Airline Transport Pilot Licence
Ikona Základy letu
Ikona Draky a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie
Ikona Výkonnosť lietadiel
Ikona Prístroje
Ikona Hmotnosť a vyváženie lietadiel
Ikona VFR komunikácia
Ikona IFR komunikácia
Ikona Rádionavigácia
Ikona Letecké právo a postupy ATC
Ikona Meteorológia
Ikona Ľudská výkonnosť
Ikona Prevádzkové postupy
Ikona Všeobecná navigácia
Ikona Plánovanie a monitorovanie letu
Ikona Commercial Pilot Licence
Ikona Instrument Rating
Ikona e-mail Ikona Facebook Ikona Instagram

info@aerojob.sk

aerojob.sk

aerojob.sk

AeroJOB, s.r.o. (CZ)

Aviatická 1092/8

161 00 Praha 6

Czech Republic

+420 774 284 275

AeroJOB, s.r.o. (SK)

Letisko Košice - Barca

041 75 Košice

Slovakia
+421 918 234 516

Dopravné lietadlo
Ikona PPL (A)
Ikona Cross Country
Ikona VFR Night
Ikona Multi-Engine Piston
Ikona Airline Transport Pilot Licence
Ikona Základy letu
Ikona Draky a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie
Ikona Výkonnosť lietadiel
Ikona Prístroje
Ikona Hmotnosť a vyváženie lietadiel
Ikona VFR komunikácia
Ikona IFR komunikácia
Ikona Rádionavigácia
Ikona Letecké právo a postupy ATC
Ikona Meteorológia
Ikona Ľudská výkonnosť
Ikona Prevádzkové postupy
Ikona Všeobecná navigácia
Ikona Plánovanie a monitorovanie letu
Ikona Commercial Pilot Licence
Ikona Instrument Rating
Ikona e-mail Ikona Facebook Ikona Instagram
Dopravné lietadlo
Ikona PPL (A)
Ikona Cross Country
Ikona VFR Night
Ikona Multi-Engine Piston
Ikona Airline Transport Pilot Licence
Ikona Základy letu
Ikona Draky a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie
Ikona Výkonnosť lietadiel
Ikona Prístroje
Ikona Hmotnosť a vyváženie lietadiel
Ikona VFR komunikácia
Ikona IFR komunikácia
Ikona Rádionavigácia
Ikona Letecké právo a postupy ATC
Ikona Meteorológia
Ikona Ľudská výkonnosť
Ikona Prevádzkové postupy
Ikona Všeobecná navigácia
Ikona Plánovanie a monitorovanie letu
Ikona Commercial Pilot Licence
Ikona Instrument Rating