Skip to content Skip to footer
Prihlás sa k nám na najbližší kurz a odštartuj s nami kariéru pilota!


  Vitajte v leteckej škole AeroJOB!

  Naša spoločnosť poskytuje kvalitný a efektívny letecký výcvik pre súkromných aj profesionálnych pilotov.

  Pridajte sa k nám a splňte si svoj sen.

  „Vaša cesta do kokpitu dopravného lietadla"

  Spoločnosť AeroJOB poskytuje od roku 2007 ako prvá a jediná na slovenskom a českom trhu kompletný servis služieb v oblasti výcviku dopravných pilotov. Ponúkame letecký výcvik záujemcom, ktorí chcú lietať pre zábavu, ale aj tým, ktorí sa chcú vydať cestou profesionálneho pilota. 

  Kurzy a výcviky

  LAPL (A) – Pilot ľahkých letúnov

  Licencia LAPL (A) je určená pre záujemcov, ktorí chcú mať lietanie výhradne ako koníček a nevyžadujú žiadny ďalší posun v získaných kvalifikáciách. Zároveň je určená pre tých, ktorí nechcú byť limitovaní národnou licenciou UL. Typický záujemca o licenciu LAPL (A) sa chce naučiť lietať s malým lietadlom v európskom merítku a chce mať možnosť lietať s pasažiermi a batožinou cez deň, alebo aj v noci.

  PPL (A) – Súkromný pilot

  PPL (A) je základnou licenciou nevyhnutnou pre pokračovanie v kariére dopravného pilota. Oprávňuje držiteľa samostatne riadiť jednomotorové piestové lietadlo, na ktoré má príslušný typový výcvik. Táto licencia je zároveň určená pre záujemcov, ktorí chcú lietať v rámci svojho voľného času a lietanie je pre nich hobby. Cieľom výcviku je naučiť žiaka – budúceho pilota správnym postupom a návykom, aby bol schopný vykonávať bezpečný a efektívny let podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR).

  ATPL (A) – Dopravný pilot

  Absolvovaním kurzu 0 – ATPL sa klient môže uchádzať o prácu dopravného pilota v komerčných leteckých spoločnostiach. Na tomto základe bude postavený Váš ďalší profesný rast, ktorý už bude zabezpečovať letecký dopravca.

  Súvisiace kurzy

  Letecká škola AeroJOB ponúka svojim klientom aj verejnosti kurz teoretickej prípravy pre absolvovanie skúšky RTF na telekomunikačnom úrade a kurz teoretickej prípravy pre absolvovanie skúšky ICAO Angličtina. Úspešným zložením skúšky na úrade získa klient osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby.

  ATPL Teória

  ATPL je preukazom spôsobilosti dopravného pilota letúnov. Podmienkou k jeho získaniu je úspešné absolvovanie testov na Leteckom úrade. Kurz je zameraný na teoretickú výuku. Minimálny vek pre začatie teoretickej výuky je 17 rokov. Výuka prebieha vo forme prednášok, osobných aj dištančných, pomocou našich profesionálnych lektorov a následne je doplnená o samoštúdium.

  CPL (A) – Obchodný pilot

  CPL (A) je licencia, ktorá oprávňuje pilota pôsobiť v obchodnej leteckej prevádzke. Umožňuje mu pôsobiť ako veliteľ lietadla jednopilotných lietadiel, alebo ako first officer viacpilotného lietadla, prípadne aj ako letecký inštruktor. Pilot, ktorý je držiteľom licencie CPL (A) môže vykonávať lety za úplatu v komerčnej leteckej doprave. Cieľom výcviku je vyškoliť a pripraviť súkromného pilota s licenciou PPL (A) pre získanie preukazu spôsobilosti CPL (A) – obchodný pilot.

  MEP – Viacmotorové letúne

  MEP je kvalifikačná kategória umožňujúca vykonávať lety na viacmotorových letúnoch. Cieľom výcviku je zoznámenie pilota s lietaním na viacmotorovom type lietadla. Trénuje sa nácvik vysadenia motora, zvládanie asymetrie ťahu a ďalšie úkony súvisiace s viacmotorovým typom lietadla. Táto časť výcviku je nevyhnutná pre všetkých profesionálnych pilotov a aj pre pilotov, ktorí majú lietanie ako hobby.

  IR (A) – Prístrojová kvalifikácia

  IR je výcvik pilotov pre potreby letov podľa pravidiel IFR za meteorologických podmienok pre let podľa prístrojov IMC. Základ výcviku je lietanie podľa prístrojov spolu so zvýšenými požiadavkami na techniku pilotáže. Prebieha praktický výcvik prístrojových priblížení a zostupov spolu s letmi po trati. Výcvik je vykonávaný na letiskách s adekvátnym vybavením.