Skip to content Skip to footer

ATPL (A) - Dopravný pilot

Absolvovaním výcviku 0 – ATPL (A) Frozen sa klient môže uchádzať o prácu dopravného pilota v komerčných leteckých spoločnostiach. Na tomto základe bude postavený Váš ďalší profesný rast, ktorý už bude zabezpečovať letecký dopravca.

0
vytýčený cieľ
0
kompelxný program

PPL (A)

Je základnou licenciou nevyhnutnou pre štart kariéry dopravného pilota. Oprávňuje držiteľa samostatne riadiť jednomotorové lietadlo na ktoré má príslušný typový výcvik.

PIC CC - Pilot in Command Cross Country

Je kapitolou leteckého výcviku zameranou na navigačné lety po krajine vykonávané v rámci Slovenska, ale aj ďalších krajín ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko a pod. Navigačné lety sú prevažne plánované do riadených priestorov a na väčšie domáce čí medzinárodné letiská.

VFR Night

Nočný výcvik podľa pravidiel letu za viditeľnosti je vykonávaný výhradne na letiskách s adekvátnym vybavením. Táto časť výcviku je nevyhnutná pre všetkých profesionálnych pilotov.

IR - Instrument Rating

Modul určený k výcviku pilotov na lety podľa prístrojov. Tvorí jednu z najdôležitejších a najnáročnejších častí vo výcviku dopravného pilota. Tento modul zahŕňa teoretický výcvik, výcvik vykonávaný na letovom simulátore a praktický výcvik.

MEP - Multi-Engine Piston

Poskytuje pilotovi rozšírenie úrovne spôsobilosti na viacmotorové letúne vybavené piestovými motormi. Výcvik zahŕňa pilotovanie lietadla s dvoma pracujúcimi motormi a pilotovanie s vysadením jedného z motorov. Rovnako ako v IR aj táto časť výcviku sa delí na teoretickú časť a letovú časť.

CPL - Commercial Pilot Licence

Výcvik a získanie kvalifikácie CPL oprávňuje pilota pôsobiť v obchodnej leteckej prevádzke. Umožňuje mu pôsobiť ako veliteľ lietadla jednopilotných lietadiel, alebo ako first officer viacpilotného lietadla, prípadne ako letecký inštruktor.

boeing-737

ATPL - Airline Transport Pilot Licence

Je preukazom spôsobilosti dopravného pilota letúnov. Podmienkou k jeho získaniu je úspešné absolvovanie testov na Leteckom úrade. Na rozdiel od predchádzajúcich blokov je tento zameraný iba na teoretickú výuku. Minimálny vek pre začatie teoretickej výuky je 17 rokov. Výuka prebieha vo forme prednášok pomocou našich profesionálnych lektorov a následne je doplnená o samoštúdium.

Minimálne požiadavky

f36a4acb-9511-4cb4-8fa8-721ed487c3fc

Vek žiadateľa musí byť minimálne 15 rokov v čase začatia výcviku

d8c9580c-f889-4917-b7f5-eb4879ead196

Minimálny vek pre získanie licencie PPL (A) je 17 rokov

759d752f-8a81-4e30-95a1-8157698e1b70

Pred prvým samostatným letom musí byť žiadateľ držiteľom zdravotnej spôsobilosti 2. Triedy

9833a365-0e18-4649-bb2a-cd1c573db6e2

Po zahájení výcviku musí byť držiteľom preukazu rádiotelefonistu

Teoretická výučba

Teória tvorí 650 hodín a zahŕňa kapitoly z nasledujúcich predmetov:
5ccc46b2-7652-481d-a1b1-695f72c2452c

Prevádzkové postupy

4be9714c-80a8-4cc0-9769-b2c7dd46323a

Letecké právo a postupy ATC

ce28b2cd-18a2-4545-a680-7ab4fe6b66e8

Základy letu

b5d0c296-0807-4230-858a-d9244965dfac

Draky a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie

1716f34c-fbba-4d18-bf75-16728d094ea1

Výkonnosť lietadiel

19087ff1-9ab1-45ea-9294-075b0a99d081

Hmotnosť a vyváženie lietadiel

ddc09c69-f5c9-40cd-bc87-86c90bec14c1

Prístroje

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Všeobecná navigácia

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Rádionavigácia

0eccde23-c0d2-432b-a6f4-5cf3ae26d97c

Plánovanie a monitorovanie letu

f1303bdf-a68a-4140-8f3a-f59c6f0f8661

VFR komunikácia

f1303bdf-a68a-4140-8f3a-f59c6f0f8661

IFR komunikácia

546217bd-8c15-41e1-b298-d8dc6b9b18c1

Meteorológia

d651cf3d-695c-46f3-a38e-711982377df1

Ľudská výkonnosť

Chcem sa stať pilotom!