Skip to content Skip to footer

LAPL (A) - Pilot ľahkých letúnov

Licencia LAPL (A) je určená pre záujemcov, ktorí chcú mať lietanie výhradne ako koníček a nevyžadujú žiadny ďalší posun v získaných kvalifikáciách.

Zároveň je určená pre tých, ktorí nechcú byť limitovaní národnou licenciou UL.

Typický záujemca o licenciu LAPL (A) sa chce naučiť lietať s malým lietadlom v európskom merítku a chce mať možnosť lietať s pasažiermi a batožinou cez deň, alebo aj v noci.

5a33447c-0bfb-4275-8ccd-75fc9c72f27d

Menší minimálny nálet ako PPL (A) (30 h)

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Možnosť lietať v krajinách EASA

d651cf3d-695c-46f3-a38e-711982377df1

Možnosť lietať s pasažiermi (nad 450kg)

Minimálne požiadavky

f36a4acb-9511-4cb4-8fa8-721ed487c3fc

Vek žiadateľa musí byť minimálne 15 rokov v čase začatia výcviku

d8c9580c-f889-4917-b7f5-eb4879ead196

Minimálny vek pre získanie licencie PPL (A) je 17 rokov

759d752f-8a81-4e30-95a1-8157698e1b70

Pred prvým samostatným letom musí byť žiadateľ držiteľom zdravotnej spôsobilosti 2. Triedy

9833a365-0e18-4649-bb2a-cd1c573db6e2

Po zahájení výcviku musí byť držiteľom preukazu rádiotelefonistu

Teoretická výučba

Teoretickú časť výcviku tvorí 100 vyučovacích hodín.
50 hodín tvorí výučba pred zahájením samotného leteckého výcviku a 50 hodín je realizovaných v rámci pozemnej prípravy, ktorá je súčasťou letovej časti výcviku.
Výučba teórie sa organizuje v našich priestoroch na letisku v Košiciach.
Výsledkom prípravy je teoretické preskúšanie na Dopravnom úrade v Bratislave.
K dôslednej príprave na teoretickú skúšku má každý klient k dispozícii vlastný E-learningový účet.
b5d0c296-0807-4230-858a-d9244965dfac

Všeobecné znalosti o lietadle

f1303bdf-a68a-4140-8f3a-f59c6f0f8661

Komunikácia 

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Navigácia

546217bd-8c15-41e1-b298-d8dc6b9b18c1

Meteorológia

5ccc46b2-7652-481d-a1b1-695f72c2452c

Prevádzkové rozostupy

ce28b2cd-18a2-4545-a680-7ab4fe6b66e8

Základy letu

1716f34c-fbba-4d18-bf75-16728d094ea1

Letové výkony lietadla a plánovanie letov

d651cf3d-695c-46f3-a38e-711982377df1

Ľudská výkonnosť a obmedzenia

4be9714c-80a8-4cc0-9769-b2c7dd46323a

Letecké právo a postupy ATC

Chcem sa stať pilotom!

    This Pop-up Is
    Included in the Theme
    Best Choice for Creatives
    Purchase Winger