Skip to content Skip to footer

Marek Hatiar

Počet letových hodín: 340 Kvalifikácie: Frozen ATPL(A), MEP (L), SEP (L) , VFR Night, SE/IR, ME/IR, FI(A)

Brief info

Marek Hatiar pôsobí ako inštruktor od roku 2019. Je kvalifikovaný na rôzne druhy vrtuľových lietadiel ako DA-20, DA-40, DA-42 a SD-4.

Počet letových hodín: 340

Kvalifikácie: Frozen ATPL(A), MEP (L), SEP (L) , VFR Night, SE/IR, ME/IR, FI(A)

This Pop-up Is
Included in the Theme

Best Choice for Creatives
Purchase Winger