Skip to content Skip to footer

Pavol Kavka

Počet letových hodín: 2 950 Kvalifikácie: Aerobatics Instructor Rating, Air Traffic Controller, FI (A), MEP (L), SEP (L), VFR Night

Brief info

Pavol Kavka celkom nalietal 2950 letových hodín na rôznych typoch single-engine a multi-engine piston aeroplanes, predovšetkým YAK 52. Je letovým inštruktorom a inšpektorom Dopravného úradu SR. Povolaním je riadiacim letovej prevádzky s kvalifikáciou Approach and Tower Control a tiež inštruktorom na simulátoroch Approach and Tower Control.

Počet letových hodín: 2 950

Kvalifikácie: Aerobatics Instructor Rating, Air Traffic Controller, FI (A), MEP (L), SEP (L), VFR Night

This Pop-up Is
Included in the Theme

Best Choice for Creatives
Purchase Winger