Skip to content Skip to footer

PPL (A) - Súkromný pilot

PPL (A) je základnou licenciou nevyhnutnou pre pokračovanie v kariére dopravného pilota. Oprávňuje držiteľa samostatne riadiť jednomotorové piestové lietadlo, na ktoré má príslušný typový výcvik.

Táto licencia je zároveň určená pre záujemcov, ktorí chcú lietať v rámci svojho voľného času a lietanie je pre nich hobby.

Cieľom výcviku je naučiť žiaka – budúceho pilota správnym postupom a návykom, aby bol schopný vykonávať bezpečný a efektívny let podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR).

5a33447c-0bfb-4275-8ccd-75fc9c72f27d

Získaný nálet 45 hodín počas výcviku

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Možnosť lietať v krajinách EASA

d651cf3d-695c-46f3-a38e-711982377df1

Možnosť lietať až s 19 pasažiermi

Minimálne požiadavky

f36a4acb-9511-4cb4-8fa8-721ed487c3fc

Vek žiadateľa musí byť minimálne 15 rokov v čase začatia výcviku

d8c9580c-f889-4917-b7f5-eb4879ead196

Minimálny vek pre získanie licencie PPL (A) je 17 rokov

759d752f-8a81-4e30-95a1-8157698e1b70

Pred prvým samostatným letom musí byť žiadateľ držiteľom zdravotnej spôsobilosti 2. Triedy

9833a365-0e18-4649-bb2a-cd1c573db6e2

Po zahájení výcviku musí byť držiteľom preukazu rádiotelefonistu

Teoretická výučba

Teoretickú časť výcviku tvorí 100 vyučovacích hodín.
50 hodín tvorí výučba pred zahájením samotného leteckého výcviku a 50 hodín je realizovaných v rámci pozemnej prípravy, ktorá je súčasťou letovej časti výcviku.
Výučba teórie sa organizuje v našich priestoroch na letisku v Košiciach.
Výsledkom prípravy je teoretické preskúšanie na Dopravnom úrade v Bratislave.
K dôslednej príprave na teoretickú skúšku má každý klient k dispozícii vlastný E-learningový účet.
b5d0c296-0807-4230-858a-d9244965dfac

Všeobecné znalosti o lietadle

f1303bdf-a68a-4140-8f3a-f59c6f0f8661

Komunikácia 

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Navigácia

546217bd-8c15-41e1-b298-d8dc6b9b18c1

Meteorológia

5ccc46b2-7652-481d-a1b1-695f72c2452c

Prevádzkové postupy

ce28b2cd-18a2-4545-a680-7ab4fe6b66e8

Základy letu

1716f34c-fbba-4d18-bf75-16728d094ea1

Letové výkony lietadla a plánovanie letov

d651cf3d-695c-46f3-a38e-711982377df1

Ľudská výkonnosť a obmedzenia

4be9714c-80a8-4cc0-9769-b2c7dd46323a

Letecké právo a postupy ATC

Praktická výučba

Praktickú časť výcviku tvorí 45 letových hodín.
Pred prvým letom sa vykoná fyzické zoznámenie s lietadlom na jednom z našich letísk a to podľa príručky pre daný typ lietadla.
Po preukázaní znalosti príručky môže žiak začať vykonávať lety s inštruktormi podľa jednotlivých krokov.
1. krok
Základná technika pilotáže
2. krok
Nácvik činností pri núdzových postupoch
3. krok
Prvé samostatné lety
4. krok
Základné lety podľa prístrojov
5. krok
Zdokonalenie techniky pilotáže
6. krok
Navigačné lety s inštruktorom
7. krok
Samostatné navigačné lety
8. krok
Preskúšanie leteckou školou
9. krok
Preskúšanie inšpektorom z Dopravného úradu
Finále
Získanie licencie súkromného pilota

Chcem sa stať pilotom!