Skip to content Skip to footer

VFR - Nočné lety

VFR – Noc je kvalifikačná kategória umožňujúca vykonávať lety v noci za podmienok viditeľnosti zeme.

Výcvik je zameraný predovšetkým na zvládnutie zvýšenej psychologickej záťaže spôsobenej zníženou viditeľnosťou, sťaženou priestorovou orientáciou a je vykonávaný výhradne na letiskách s adekvátnym vybavením.

Táto časť výcviku je nevyhnutná pre všetkých profesionálnych pilotov a aj pre pilotov, ktorí majú lietanie ako hobby.

5a33447c-0bfb-4275-8ccd-75fc9c72f27d

Získaný nálet 5 hodín počas výcviku

977122f0-a203-44d4-af6e-fa9999c5c959

Možnosť lietať v noci za podmienok viditeľnosti

Minimálne požiadavky

b3feeaf1-20a2-4621-8d9c-0901c30d59d0

Žiadateľ musí mať platný preukaz spôsobilosti PPL (A) alebo LAPL (A)

d8c9580c-f889-4917-b7f5-eb4879ead196

Minimálny vek pre získanie kvalifikácie je 17 rokov

759d752f-8a81-4e30-95a1-8157698e1b70

Pred prvým samostatným letom musí byť žiadateľ držiteľom zdravotnej spôsobilosti 1. alebo 2. Triedy s vyšetrením farbocitu

9833a365-0e18-4649-bb2a-cd1c573db6e2

Po zahájení výcviku musí byť držiteľom preukazu rádiotelefonistu

Teoretická výučba

Teoretickú časť výcviku tvorí minimálne 1 hodina.
Počas výučby je pilot detailne oboznámený s rozdielmi medzi dennými a nočnými letmi z pohľadu techniky letu, pravidiel, postupov a vplyvu zvýšenej záťaže na človeka.
Výučba teórie sa organizuje v našich priestoroch na letisku v Košiciach.
Výsledkom prípravy je porozumenie požiadavkám nočných letov.
5ccc46b2-7652-481d-a1b1-695f72c2452c

Prevádzkové postupy

d651cf3d-695c-46f3-a38e-711982377df1

Ľudská výkonnosť a obmedzenia

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Navigácia

Praktická výučba

Praktickú časť výcviku tvorí 5 letových hodín, rozdelených do 2 nocí.
Pred prvým letom je pilot preskúšaný z teoretických vedomostí. Po preukázaní znalosti môže pilot začať vykonávať lety s inštruktormi.
1. krok
Technika pilotáže v noci
2. krok
Nácvik činností pri núdzových postupoch
3. krok
Základné lety podľa prístrojov
4. krok
Prvé samostatné lety
5. krok
Navigačný let s inštruktorom
6. krok
Samostatný navigačný let
7. krok
Preskúšanie inšpektorom z Dopravného úradu
Finále
Získanie kvalifikácie pre vykonávanie letov v noci

Chcem sa stať pilotom!