Skip to content Skip to footer

CPL (A) - Obchodný pilot

CPL (A) je licencia, ktorá oprávňuje pilota pôsobiť v obchodnej leteckej prevádzke. Umožňuje mu pôsobiť ako veliteľ lietadla jednopilotných lietadiel, alebo ako first officer viacpilotného lietadla, prípadne aj ako letecký inštruktor.

Pilot, ktorý je držiteľom licencie CPL (A) môže vykonávať lety za úplatu v komerčnej leteckej doprave.

Cieľom výcviku je vyškoliť a pripraviť súkromného pilota s licenciou PPL (A) pre získanie preukazu spôsobilosti CPL (A) – obchodný pilot.

b3feeaf1-20a2-4621-8d9c-0901c30d59d0

Žiadateľ musí mať platný preukaz spôsobilosti PPL (A)

5a33447c-0bfb-4275-8ccd-75fc9c72f27d

Minimálny nálet 150 hodín (možné úľavy na základe dosiahnutých kvalifikácií)

759d752f-8a81-4e30-95a1-8157698e1b70

Žiadateľ musí byť držiteľom zdravotnej spôsobilosti 1. Triedy

Teoretická výučba

Teória tvorí 200 hodín a zahŕňa kapitoly z nasledujúcich predmetov:
5ccc46b2-7652-481d-a1b1-695f72c2452c

Prevádzkové postupy

4be9714c-80a8-4cc0-9769-b2c7dd46323a

Letecké právo a postupy ATC

ce28b2cd-18a2-4545-a680-7ab4fe6b66e8

Základy letu

b5d0c296-0807-4230-858a-d9244965dfac

Draky a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie

1716f34c-fbba-4d18-bf75-16728d094ea1

Výkonnosť lietadiel

19087ff1-9ab1-45ea-9294-075b0a99d081

Hmotnosť a vyváženie lietadiel

ddc09c69-f5c9-40cd-bc87-86c90bec14c1

Prístroje

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Všeobecná navigácia

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Rádionavigácia

0eccde23-c0d2-432b-a6f4-5cf3ae26d97c

Plánovanie a monitorovanie letu

f1303bdf-a68a-4140-8f3a-f59c6f0f8661

VFR komunikácia

f1303bdf-a68a-4140-8f3a-f59c6f0f8661

IFR komunikácia

546217bd-8c15-41e1-b298-d8dc6b9b18c1

Meteorológia

d651cf3d-695c-46f3-a38e-711982377df1

Ľudská výkonnosť

Nakoľko sa jedná o licenciu CPL (A), rozsah požadovaných vedomostí z uvedených predmetov je nižší než pri ATPL (A).

Praktická výučba

Praktická výučba má v súhrne 30 hodín a delí sa na 3 oblasti, inak povedané, fázy:
1. Fáza
15 letových hodín zameraných na výcvik vykonávaný podľa VFR pravidiel
2. Fáza
10 letových hodín zameraných na výcvik vykonávaných podľa prístrojov za podmienok VMC
3. Fáza
5 letových hodín zameraných na výcvik vykonávaný podľa nočných VFR pravidiel
Preskúšanie
Preskúšanie examinátorom a získanie licencie obchodného pilota

Chcem sa stať pilotom!