Skip to content Skip to footer

CPL (A) – Obchodný pilot

CPL (A) je licencia, ktorá oprávňuje pilota pôsobiť v obchodnej leteckej prevádzke. Umožňuje mu pôsobiť ako veliteľ lietadla jednopilotných lietadiel, alebo ako first officer viacpilotného lietadla, prípadne aj ako letecký inštruktor. Pilot, ktorý je držiteľom licencie CPL (A) môže vykonávať lety za úplatu v komerčnej leteckej doprave. Cieľom výcviku je vyškoliť a pripraviť súkromného pilota s licenciou PPL (A) pre získanie preukazu spôsobilosti CPL (A) – obchodný pilot.

PPL (A) – Súkromný pilot

PPL (A) je základnou licenciou nevyhnutnou pre pokračovanie v kariére dopravného pilota. Oprávňuje držiteľa samostatne riadiť jednomotorové piestové lietadlo, na ktoré má príslušný typový výcvik. Táto licencia je zároveň určená pre záujemcov, ktorí chcú lietať v rámci svojho voľného času a lietanie je pre nich hobby. Cieľom výcviku je naučiť žiaka – budúceho pilota správnym postupom a návykom, aby bol schopný vykonávať bezpečný a efektívny let podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR).