Skip to content Skip to footer

IR (A) - Prístrojová kvalifikácia

IR je výcvik pilotov pre potreby letov podľa pravidiel IFR za meteorologických podmienok pre let podľa prístrojov IMC. Základ výcviku je lietanie podľa prístrojov spolu so zvýšenými požiadavkami na techniku pilotáže. Prebieha praktický výcvik prístrojových priblížení a zostupov spolu s letmi po trati.

Výcvik je vykonávaný na letiskách s adekvátnym vybavením.

5a33447c-0bfb-4275-8ccd-75fc9c72f27d

Získaný nálet 20 hodín a 30 hodín na FNPT simulátore

Možnosť lietať za podmienok letu podľa prístrojov

Minimálne požiadavky

b3feeaf1-20a2-4621-8d9c-0901c30d59d0

Žiadateľ musí mať platný preukaz spôsobilosti PPL (A) alebo CPL (A) s kvalifikáciou pre vykonávanie letov v noci

977122f0-a203-44d4-af6e-fa9999c5c959

Žiadateľ musí mať minimálne ICAO English level 4

759d752f-8a81-4e30-95a1-8157698e1b70

Pre zahájenie výcviku musí byť žiadateľ držiteľom zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy rozšírenej o audiometriu

5a33447c-0bfb-4275-8ccd-75fc9c72f27d

Minimálny nálet 50 hodín vo funkcii veliteľa lietadla (PIC)

Teoretická výučba

Teoretická časť výcviku prebieha spoločne s kurzom ATPL (A). Žiak IR teórie navštevuje len niektoré predmety z celej ATPL (A) teórie. Výuka prebieha vo forme prednášok, osobných aj dištančných, pomocou našich profesionálnych lektorov a následne je doplnená o samoštúdium.

Podmienkou k získaniu IR je úspešné absolvovanie testov na Leteckom úrade.

4be9714c-80a8-4cc0-9769-b2c7dd46323a

Letecké právo a postupy ATC

b5d0c296-0807-4230-858a-d9244965dfac

Draky a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie

0eccde23-c0d2-432b-a6f4-5cf3ae26d97c

Plánovanie a monitorovanie letu

ddc09c69-f5c9-40cd-bc87-86c90bec14c1

Prístroje

546217bd-8c15-41e1-b298-d8dc6b9b18c1

Meteorológia

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Rádionavigácia

f1303bdf-a68a-4140-8f3a-f59c6f0f8661

IFR komunikácia

d651cf3d-695c-46f3-a38e-711982377df1

Ľudská výkonnosť

Praktická výučba

Praktickú časť výcviku tvorí minimálne 15 letových hodín a 40 hodín na simulátore FNPT2
Pred prvým letom sa vykoná fyzické zoznámenie s lietadlom na jednom z našich letísk a to podľa príručky pre daný typ lietadla. 
Po preukázaní znalosti príručky môže žiak začať vykonávať lety s inštruktormi podľa jednotlivých krokov.
1. krok
Plánovanie a príprava letov typu IFR s využitím zdrojov z letovej príručky a ATS pre plánovanie letov IFR
2. krok
Prechod na let IFR po vzlete
3. krok
Nácvik štandardných prístrojových odletov a príletov
4. krok
Nácvik traťových IFR letov a postupov
5. krok
Nácvik vyčkávacích postupov
6. krok
Nácvik prístrojových priblížení až do minimálnej výšky rozhodnutia
7. krok
Nácvik postupov pri nevydarenom priblížení
8. krok
Nácvik pristátia z prístrojového priblíženia a priblíženia okruhom
9. krok
Zdokonalenie techniky pilotáže
10. krok
Nácvik činností pri núdzových postupoch
Finále
Získanie kvalifikácie IR pre vykonávanie letov podľa pravidiel IFR

Chcem sa stať pilotom!