Skip to content Skip to footer

MEP – Viacmotorové letúne

MEP je kvalifikačná kategória umožňujúca vykonávať lety na viacmotorových letúnoch.

Cieľom výcviku je zoznámenie pilota s lietaním na viacmotorovom type lietadla. Trénuje sa nácvik vysadenia motora, zvládanie asymetrie ťahu a ďalšie úkony súvisiace s viacmotorovým typom lietadla.

Táto časť výcviku je nevyhnutná pre všetkých profesionálnych pilotov a aj pre pilotov, ktorí majú lietanie ako hobby.

Výcvik MEP za podmienok VFR

Výcvik MEP za podmienok IFR

Minimálne požiadavky

Výcvik MEP za podmienok VFR

b3feeaf1-20a2-4621-8d9c-0901c30d59d0

Žiadateľ musí mať platný preukaz spôsobilosti PPL (A) alebo LAPL (A)

5a33447c-0bfb-4275-8ccd-75fc9c72f27d

Minimálny nálet 70 hodín vo funkcii veliteľa lietadla (PIC)

Výcvik MEP za podmienok IFR

b3feeaf1-20a2-4621-8d9c-0901c30d59d0

Pre zahájenie výcviku musí byť žiadateľ držiteľom licencie PPL (A) + VFR NIGHT + MEP VFR + ICAO English

759d752f-8a81-4e30-95a1-8157698e1b70

Pre zahájenie výcviku musí byť žiadateľ držiteľom zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy rozšírenej o audiometriu

759d752f-8a81-4e30-95a1-8157698e1b70

Pre zahájenie výcviku musí byť žiadateľ držiteľom zdravotnej spôsobilosti 2. triedy

Teoretická výučba

Teoretickú časť výcviku tvorí 7 vyučovacích hodín pre výcvik MEP VFR a pre MEP IFR je žiak zaradený do kurzu ATPL (A) Teória alebo IR(A) – Prístrojová kvalifikácia.
Výučba teórie sa organizuje v našich priestoroch na letisku v Košiciach.
Výsledkom prípravy je teoretické preskúšanie na Dopravnom úrade v Bratislave.
K dôslednej príprave na teoretickú skúšku má každý klient k dispozícii vlastný E-learningový účet.

ATPL Teória

ATPL je preukazom spôsobilosti dopravného pilota letúnov. Podmienkou k jeho získaniu je úspešné absolvovanie testov na Leteckom úrade. Kurz je zameraný na teoretickú výuku. Minimálny vek pre začatie teoretickej výuky je 17 rokov. Výuka prebieha vo forme prednášok, osobných aj dištančných, pomocou našich profesionálnych lektorov a následne je doplnená o samoštúdium.

IR (A) – Prístrojová kvalifikácia

IR je výcvik pilotov pre potreby letov podľa pravidiel IFR za meteorologických podmienok pre let podľa prístrojov IMC. Základ výcviku je lietanie podľa prístrojov spolu so zvýšenými požiadavkami na techniku pilotáže. Prebieha praktický výcvik prístrojových priblížení a zostupov spolu s letmi po trati. Výcvik je vykonávaný na letiskách s adekvátnym vybavením.
OK-MCC Tecnam P2006T Interior

Praktická výučba

Výcvik MEP za podmienok VFR

Praktickú časť výcviku tvorí minimálne 6 letových hodín.

Výcvik MEP za podmienok IFR

Praktickú časť výcviku tvorí minimálne 15 letových hodín na lietadle a 40 hodín na simulátore FNPT2.
Pred prvým letom sa vykoná fyzické zoznámenie s lietadlom na jednom z našich letísk a to podľa príručky pre daný typ lietadla.
Po preukázaní znalosti príručky môže žiak začať vykonávať lety s inštruktormi podľa jednotlivých krokov.
1. krok
Základná technika pilotáže
2. krok
Nácvik činností pri normálnych postupoch
3. krok
Nácvik činností pri núdzových postupoch
4. krok
Zdokonalenie techniky pilotáže
5. krok
Nácvik pilotáže s vysadeným motorom (asymetrický ťah)
6. krok
Preskúšanie leteckou školou
7. krok
Preskúšanie inšpektorom z Dopravného úradu
Finále
Získanie kvalifikácie pre viacmotorové letúne

Chcem sa stať pilotom!