Skip to content Skip to footer
Prvý kontakt s leteckou školou AeroJOB prebiehal v priestoroch školy, kde mi boli odprezentované možnosti výcvikov a dôležité vstupné požiadavky a informácie. Teoretická časť v rámci výcviku PPL bola prednášaná buď formou online prednášok alebo prezenčne priamo na škole, ktoré viedli inštruktori s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti dopravného lietania. Praktický letový výcvik sa vykonáva…