Skip to content Skip to footer

IR (A) – Prístrojová kvalifikácia

IR je výcvik pilotov pre potreby letov podľa pravidiel IFR za meteorologických podmienok pre let podľa prístrojov IMC. Základ výcviku je lietanie podľa prístrojov spolu so zvýšenými požiadavkami na techniku pilotáže. Prebieha praktický výcvik prístrojových priblížení a zostupov spolu s letmi po trati. Výcvik je vykonávaný na letiskách s adekvátnym vybavením.

MEP – Viacmotorové letúne

MEP je kvalifikačná kategória umožňujúca vykonávať lety na viacmotorových letúnoch. Cieľom výcviku je zoznámenie pilota s lietaním na viacmotorovom type lietadla. Trénuje sa nácvik vysadenia motora, zvládanie asymetrie ťahu a ďalšie úkony súvisiace s viacmotorovým typom lietadla. Táto časť výcviku je nevyhnutná pre všetkých profesionálnych pilotov a aj pre pilotov, ktorí majú lietanie ako hobby.

VFR – Noc

VFR – Noc je kvalifikačná kategória umožňujúca vykonávať lety v noci za podmienok viditeľnosti zeme. Výcvik je zameraný predovšetkým na zvládnutie zvýšenej psychologickej záťaže spôsobenej zníženou viditeľnosťou, sťaženou priestorovou orientáciou a je vykonávaný výhradne na letiskách s adekvátnym vybavením. Táto časť výcviku je nevyhnutná pre všetkých profesionálnych pilotov a aj pre pilotov, ktorí majú lietanie ako hobby.

CPL (A) – Obchodný pilot

CPL (A) je licencia, ktorá oprávňuje pilota pôsobiť v obchodnej leteckej prevádzke. Umožňuje mu pôsobiť ako veliteľ lietadla jednopilotných lietadiel, alebo ako first officer viacpilotného lietadla, prípadne aj ako letecký inštruktor. Pilot, ktorý je držiteľom licencie CPL (A) môže vykonávať lety za úplatu v komerčnej leteckej doprave. Cieľom výcviku je vyškoliť a pripraviť súkromného pilota s licenciou PPL (A) pre získanie preukazu spôsobilosti CPL (A) – obchodný pilot.

ATPL (A) – Dopravný pilot

Absolvovaním kurzu 0 – ATPL sa klient môže uchádzať o prácu dopravného pilota v komerčných leteckých spoločnostiach. Na tomto základe bude postavený Váš ďalší profesný rast, ktorý už bude zabezpečovať letecký dopravca.

PPL (A) – Súkromný pilot

PPL (A) je základnou licenciou nevyhnutnou pre pokračovanie v kariére dopravného pilota. Oprávňuje držiteľa samostatne riadiť jednomotorové piestové lietadlo, na ktoré má príslušný typový výcvik. Táto licencia je zároveň určená pre záujemcov, ktorí chcú lietať v rámci svojho voľného času a lietanie je pre nich hobby. Cieľom výcviku je naučiť žiaka – budúceho pilota správnym postupom a návykom, aby bol schopný vykonávať bezpečný a efektívny let podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR).

LAPL (A) – Pilot ľahkých letúnov

Licencia LAPL (A) je určená pre záujemcov, ktorí chcú mať lietanie výhradne ako koníček a nevyžadujú žiadny ďalší posun v získaných kvalifikáciách. Zároveň je určená pre tých, ktorí nechcú byť limitovaní národnou licenciou UL. Typický záujemca o licenciu LAPL (A) sa chce naučiť lietať s malým lietadlom v európskom merítku a chce mať možnosť lietať s pasažiermi a batožinou cez deň, alebo aj v noci.