Skip to content Skip to footer

MEP – Viacmotorové letúne

MEP je kvalifikačná kategória umožňujúca vykonávať lety na viacmotorových letúnoch. Cieľom výcviku je zoznámenie pilota s lietaním na viacmotorovom type lietadla. Trénuje sa nácvik vysadenia motora, zvládanie asymetrie ťahu a ďalšie úkony súvisiace s viacmotorovým typom lietadla. Táto časť výcviku je nevyhnutná pre všetkých profesionálnych pilotov a aj pre pilotov, ktorí majú lietanie ako hobby.