Skip to content Skip to footer

ATPL (A) – Dopravný pilot
vyžiadajte si ponuku

Started on 19. júna 2021
Našou hlavnou zásadou je kvalita a efektivita leteckého výcviku, ktorý vo Vás vybuduje dobrý základ pre náročné povolanie dopravného pilota. Na tomto základe bude postavený Váš ďalší profesný rast, ktorý už bude zabezpečovať letecký dopravca. Úspešný štart Vašej kariéry začína práve základnými návykmi, ktoré zabezpečia úspešné zvládnutie výberového konania do leteckej spoločnosti a následného nadstavbového výcviku. Naše skúsenosti potvrdzujú správnosť našich výcvikových metód, ktoré upravujeme na základe požiadaviek leteckých dopravcov.

PPL (A)

Je základnou licenciou nevyhnutnou pre štart kariéry dopravného pilota. Oprávňuje držiteľa samostatne riadiť jednomotorové lietadlo na ktoré má príslušný typový výcvik.

PIC CC - Pilot in Command Cross Country

Je kapitolou leteckého výcviku zameranou na navigačné lety po krajine vykonávané v rámci Slovenska, ale aj ďalších krajín ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko a pod. Navigačné lety sú prevažne plánované do riadených priestorov a na väčšie domáce čí medzinárodné letiská.

VFR Night

Nočný výcvik podľa pravidiel letu za viditeľnosti je vykonávaný výhradne na letiskách s adekvátnym vybavením. Táto časť výcviku je nevyhnutná pre všetkých profesionálnych pilotov.

IR - Instrument Rating

Modul určený k výcviku pilotov na lety podľa prístrojov. Tvorí jednu z najdôležitejších a najnáročnejších častí vo výcviku dopravného pilota. Tento modul zahrňuje teoretický výcvik, výcvik vykonávaný na letovom simulátore a praktický výcvik.

MEP - Multi-Engine Piston

Poskytuje pilotovi rozšírenie úrovne spôsobilosti na viacmotorové letúne vybavené piestovými motormi. Výcvik zahrňuje pilotovanie lietadla s dvoma pracujúcimi motormi a pilotovanie s vysadením jedného z motorov. Rovnako ako v IR aj táto časť výcviku sa delí na teoretickú časť a letovú časť.

CPL - Commercial Pilot Licence

Výcvik a získanie kvalifikácie CPL oprávňuje pilota pôsobiť v obchodnej leteckej prevádzke. Umožňuje mu pôsobiť ako veliteľ lietadla jednopilotných lietadiel, alebo ako first officer viacpilotného lietadla, prípadne ako letecký inštruktor.

boeing-737

ATPL - Airline Transport Pilot Licence

Je preukazom spôsobilosti dopravného pilota letúnov. Podmienkou k jeho získaniu je úspešné absolvovanie testov na Leteckom úrade. Na rozdiel od predchádzajúcich blokov je tento zameraný iba na teoretickú výuku. Minimálny vek pre začatie teoretickej výuky je 17 rokov. Výuka prebieha vo forme prednášok pomocou našich profesionálnych lektorov a následne je doplnená o samoštúdium.

Teoretická výučba

Teória tvorí 650 hodín a zahŕňa kapitoly z nasledujúcich predmetov:
f1303bdf-a68a-4140-8f3a-f59c6f0f8661

VFR komunikácia

f1303bdf-a68a-4140-8f3a-f59c6f0f8661

IFR komunikácia

ce28b2cd-18a2-4545-a680-7ab4fe6b66e8

Základy letu

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Rádionavigácia

4be9714c-80a8-4cc0-9769-b2c7dd46323a

Letecké právo a postupy ATC

b5d0c296-0807-4230-858a-d9244965dfac

Draky a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie

ddc09c69-f5c9-40cd-bc87-86c90bec14c1

Prístroje

19087ff1-9ab1-45ea-9294-075b0a99d081

Hmotnosť a vyváženie lietadiel

b5d0c296-0807-4230-858a-d9244965dfac

Výkonnosť lietadiel

546217bd-8c15-41e1-b298-d8dc6b9b18c1

Meteorológia

d651cf3d-695c-46f3-a38e-711982377df1

Ľudská výkonnosť

5ccc46b2-7652-481d-a1b1-695f72c2452c

Prevádzkové postupy

3069ec50-7067-462e-adb4-c8b1ad2b692d

Všeobecná navigácia

0eccde23-c0d2-432b-a6f4-5cf3ae26d97c

Plánovanie a monitorovanie letu

This Pop-up Is
Included in the Theme

Best Choice for Creatives
Purchase Winger